მენიუ დახურვა

ონლაინ კურსების განვითარება ადგილობრივი თემისა და აგრო-ბიზნესებისთვის

პროექტის მიზანი იყო საქართველოსა და აზერბაიჯანში წყლის რესურსების მართვის შესახებ ადგილობრივი თემებისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში მომუშავე ბიზნესების ხელშეწყობა, მათი უზრუნველყოფა შესაბამისი საგანმანათლებლო ინსტრუმენტებით.

ანიმირებული ონლაინ კურსების შექმნა მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისთვის

დამკვეთი: გარემო და განვითარებაპროგრამა: UNDP-GEF Kura II Project პროექტის მიზანი იყო სკოლებისა და მასწავლებლების მხარდაჭერა წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების შესახებ…

მაინქრაფტის საგანმანათლებლო ვერსიის დანერგვის პილოტირება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ონლაინ პროგრამის ფარგლებში

პროექტის მიზანი იყო Minecraft Education Edition-ის პილოტირება საქართველოს 110 სკოლაში.