ონლაინ კურსების განვითარება ადგილობრივი თემისა და აგრო-ბიზნესებისთვის

დამკვეთი: UNDP – Turkey (Istanbul Regional Hub) 
პროგრამა: UNDP-GEF Kura II Project

პროექტის მიზანი იყო საქართველოსა და აზერბაიჯანში წყლის რესურსების მართვის შესახებ ადგილობრივი თემებისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში მომუშავე ბიზნესების ხელშეწყობა, მათი უზრუნველყოფა შესაბამისი საგანმანათლებლო ინსტრუმენტებით. შეიქმნა თვითმართვადი (self-paced) სასერტიფიკაციო კურსი, რომელიც დაეხმარება მოქალაქეებს გააცნობიერონ წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების მნიშვნელობა და წაახალებს მათ ქცევის ცვლილებისკენ.

კურსები შემუშავდა სამ ენაზე: ქართულ, აზერბაიჯანულ და ინგლისურ ენაზე.

კურსი გამოქვეყნდა იმავე პროგრამის ფარგლებში Mindworks for Environment and Development-ის მიერ შექმნილ ონლაინ კურსების პლატფორმაზე: http://water.envdevelopment.org/course/managing-water-resources-community-course-en/

ანიმირებული ონლაინ კურსების შექმნა მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისთვის

დამკვეთი: გარემო და განვითარება
პროგრამა: UNDP-GEF Kura II Project

პროექტის მიზანი იყო სკოლებისა და მასწავლებლების მხარდაჭერა წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების შესახებ სწავლების პროცესში. სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის მოსწავლეებისთვის და მათი მასწავლებლებისთვის შეიქმნა თვითმართვადი (self-paced) სასერტიფიკაციო კურსები ანიმაციური ვიდეოებით, სწავლების მეთოდოლოგიური გაიდლაინებითა და შეფასების ინსტრუმენტებით.

კურსები შემუშავდა სამ ენაზე: ქართულ, აზერბაიჯანულ და ინგლისურ ენაზე.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სამენოვანი ონლაინ პლატფორმა, რომელზეც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია კურსების გავლა. პლატფორმის ბმული: http://water.envdevelopment.org/

მაინქრაფტის საგანმანათლებლო ვერსიის დანერგვის პილოტირება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ონლაინ პროგრამის ფარგლებში

დამკვეთი: მაიქროსოფთ საქართველო (Microsoft Georgia)
პარტნიორობა: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროექტის მიზანი იყო Minecraft Education Edition-ის პილოტირება საქართველოს სკოლებში. მაინდვორქსმა შექმნა და განახორციელა სინქრონული დისტანციური სწავლების კურსი მასწავლებლებისთვის. ოთხთვიანი დისტანციური კურსი გაიარა საქართველოს 110 სკოლიდან 250-მდე მასწავლებელმა და ქოუჩმა,  ასევე ჩართული იყო 2000-მდე მოსწავლე. სინქრონული დისტანციური კურსის შესაქმნელად გამოყენებული იყო ისეთი მიდგომები, როგორიცაა მიკროსწავლება (Microlearning), შებრუნებული საკლასო ოთახი (Flipped classroom) და სოციალური სწავლება (Social learning).

პროექტის შესახებ, მათ შორის, მასწავლებლების მიერ პროექტის ფარგლებში შექმნილი რესურსების საცავი იხ. ვებგვერდზე: https://eduminecraft.club/

© - Mindworks LLC