მენიუ დახურვა

Minecraft Education გამოცემის საპილოტე დანერგვა საქართველოს საჯარო სკოლებში

დამკვეთი: Microsoft Georgia პროექტი მიზნად ისახავდა Minecraft EE-ის პილოტირებას საჯარო სკოლებში და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას 2020 წლის სექტემბრისთვის უფრო ფართო…