მენიუ დახურვა

Minecraft Education გამოცემის საპილოტე დანერგვა საქართველოს საჯარო სკოლებში

დამკვეთი: Microsoft Georgia პროექტი მიზნად ისახავდა Minecraft EE-ის პილოტირებას საჯარო სკოლებში და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას 2020 წლის სექტემბრისთვის უფრო ფართო…

ონლაინ კურსების განვითარება ადგილობრივი თემისა და აგრო-ბიზნესებისთვის

პროექტის მიზანი იყო საქართველოსა და აზერბაიჯანში წყლის რესურსების მართვის შესახებ ადგილობრივი თემებისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში მომუშავე ბიზნესების ხელშეწყობა, მათი უზრუნველყოფა შესაბამისი საგანმანათლებლო ინსტრუმენტებით.

ანიმირებული ონლაინ კურსების შექმნა მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისთვის

დამკვეთი: გარემო და განვითარებაპროგრამა: UNDP-GEF Kura II Project პროექტის მიზანი იყო სკოლებისა და მასწავლებლების მხარდაჭერა წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების შესახებ…